GDPR

Deklaration om samtycke

Vad jag samtycker till:

Jag samtycker härmed till att Herb Pharma Sverige AB Sverige AB och deras tredjeparts serviceleverantörer får samla in, använda, överföra och bearbeta mina personuppgifter för följande ändamål (”Ändamål”):

i. att erbjuda marknadsförings- och utbildningsinformation relaterad till Herb Pharma Sverige AB:s produkter och service; och

ii. för att bearbeta beställningar, och allmän administration.


Personuppgifter som Herb Pharma Sverige AB vill samla in och lagra om mig:

Jag samtycker även till att Herb Pharma Sverige AB får samla in och lagra uppgifter om mig (som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress), om min hälsa och mitt användande av kosttillskott.


Hur Herb Pharma Sverige AB kan kontakta mig:

Jag samtycker slutligen till att låta Herb Pharma Sverige AB kontakta mig via telefon, sms, e-post, brev, social media eller andra kommunikationsmetoder, men endast för de Ändamål som anges ovan.


Hur kommer Herb Pharma Sverige AB att behandla mina personuppgifter:

Herb Pharma Sverige AB respekterar och skyddar individens personliga information. Överföring av personuppgifter till tredje parter kommer endast att ske i syfte att stödja de Ändamål som beskrivs ovan. Uppgifter kan samlas in och bearbetas genom Herb Pharma Sverige AB:s nätverk, vilket kan inkludera bearbetning av personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppfylla Ändamålet, eller tills jag informerar Herb Pharma Sverige AB i enlighet med mina rättigheter som beskrivs nedan.


Vilka är mina rättigheter:

Jag kan kontakta Herb Pharma Sverige AB när som helst och begära:

• Åtkomst till mina uppgifter;

• korrigering eller radering av mina uppgifter;

• restriktioner för Herb Pharma Sverige AB gällande bearbetning av mina uppgifter;

• motta mina uppgifter i ett maskinläsligt format (överförbarhet av uppgifter); och

• dra tillbaka mitt samtycke till det som anges ovan.


Om jag har frågor eller funderingar gällande denna deklaration om samtycke, kan jag kontakta Herb Pharma Sverige AB:s dataskyddsombud anneli.sandstrom@herbpharma.se. Om jag har en dispyt med Herb Pharma Sverige AB har jag rätt att skicka klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten (i Sverige är det Datainspektionen).