De fem elementen

De fem elementen handlar om årstidsväxlingarna mellan de fem årstiderna sommar, sensommar, höst, vinter och vår. De fem årstiderna som relateras till elementen eld, jord, metall, vatten och trä. Tanken som får cirkeln att slutas är att trä producerar eld som blir till aska som blir till jord, i jorden bildas metall som producerar vattenånga som vattnar träd.

I detta inkluderas tanken om våra organ, cirkulationen och vårt hormonella system. I syfte att påverka vår kropps självläkande förmåga. Yin och Yang för skapa balansen vi behöver för vårt välmående. 1 juni gick vi in i årstiden sommar. Under sommaren är det av vikt att vi balanserar upp hettan från naturen med till exempel vatten, bad och kall mat de varma dagarna för balans och välmående. Har vi en obalans är det vanligt vi mår sämre känslomässigt den här tiden. Vi kan känna oss ¨både trötta och nedstämda eller lida av hjärtklappning. Vi kan också upplevas för mycket för vår omgivning. I balans är vi tillfreds, gläds och uppskattar livet.

covid -19 studie på NAC

Intressant Covid-19 studie gjord på N-acetylcystein (NAC) angående återhämtning samt symtombilder. I vår Tamin ingår bland annat NAC, D3 samt Zink. Nedan hittar du länkar tillrelaterade studier.


https://ichgcp.net/sv/clinical-trials-registry/NCT04419025

https://erj.ersjournals.com/content/58/suppl_65/PA3669

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/forskningen-visar-att-d3-vitamin-och-zink-minskar-risken-att-insjukna-i-covid-19-med-90-32379

urinblåsa/ njure hör till vinterns årstid

Våra meridianflöden har i sitt naturliga tillstånd flöden som går både upp och ner. Yin och Yang. Kroppen som ska fungera som bäst utifrån att vi är i balans. I obalanser finns inte den kraften/energin som krävs, vilket gör att urinen kan vara svår att hålla tillbaka, eller för män kan det handla om en för tidig utlösning.


Våra meridianer har en känslighet för olika saker. Urinblåsans och njurens akupunkturvägar är känsliga för kyla och vind. Håll dig varm om fötter, bak och rygg för att minimera påfrestningen på meridianerna under vintern då de är som känsligast. Då dess akupunkturvägar indikerar mer genom sina symtom. Ät varm mat, basta eller ta ett varmt bad.

Urinblåsans akupunkturväg är som mest aktiv under timmarna 15–17 och njurarnas akupunktuväg mellan 17–19. Det är värt att reflektera över hur vi mår den tiden. Ger min kropp signaler som kan handla om en obalans? Är vi tröttare, mer kissnödiga, mer smärta, förstärks våra symtom som är kopplade till våra obalanser i meridianen. För balans är vilan extra viktig under denna tiden. Vår ”vintervila”, vi behöver generellt mer sömn under vinterns mörka tid.

Att bli medveten och reflektera, för att börja förstå hur vår kropp kommunicerar utifrån traditionell kinesisk medicinen och följa din självläkande förmåga det är vad Herb Pharma Natur Terapi handlar om. Ett besök hos din Herb Pharma terapeut gör att du får en naturlig förståelse samt kunskap hur kroppen på ett fantastiskt sätt ofta kan läka sig själv genom kroppens egna självläkande kraft.


Det här är text baserat utifrån den kinesiska läran. Ibland är det den kinesiska läran som passar dig bäst och ibland är det doktorn eller någon annan terapi, det är patientens ansvar att på bästa sätt ta hand om sin hälsa.

Vinter

Enligt den traditionella kinesiska medicinen behandlar man efter årstid. Fem årstider, nu är det vinterns tid som infaller mellan december till april, innan årstiden övergår till vår.

Vår kropp strävar alltid efter balans, för att våra självläkande förmågor ska få bästa möjligheten att jobba för vår självläkning.


Till vinterns årstid hör akupunkturvägarna som löper genom organen urinblåsa och njure. Elementet är vatten och färgen är svart. Tiden för vintervilan är tiden som lagrar energin genom att vi sover mer, klär oss varmt, ändrar träningen till mer skonsam som Qi-Gong, yoga, andning och mer fokus inåt.

Smaken är salt och relationen till salt behöver vara balanserad. Stort sug efter salt är indikationer på en obalans.


Läran om meridianerna och hur det har samband med både årstid och dygnets timmar får du lära dig i utbildningen som Herb Pharma naturterapeut. Läran om den traditionella kinesiska medicinen.

meridianparet lunga/ tjocktarm

De två organen som hör till höstens årstid, tjocktarm och lunga. Tjocktarmens akupunkturväg jobbar som mest aktivt 05–07 har i syfte att stötta oss i vår naturliga avgiftning. Vilket innebär att vi behöver ge oss tiden att sitta på toaletten på morgonen, för att skapa bra förutsättningar för att stötta den naturliga avgiftningen. Fungerar magen optimalt skall en tarmtömning ske 1–3 gånger dagligen där morgonrutinen är viktig, avföringen ska vara fast utan att vara hård och nästintill luktfri. Allt annat kan vara indikationer på en obalans. Besvär kopplade till tjocktarmen som är tydliga tecken på en obalans, som hemorrojder eller andra fysiska symtom i tarmen.

Men vi har även andra symtom som har kopplingar hit enligt den traditionella kinesiska medicinen. Symtom som huvudvärk, nacksmärta, värk i armar, axlar, tennisarmbåge och känslan av sorg. En sorgsenhet som ibland känns oförklarlig. Kan ha med ”ryggsäcken” att göra, den vi har med oss i livet som fylls på och avlastas beroende på vad vi råkar ut för, och hur vi lyckas hantera och bearbeta sorger som kommer i vår väg.

Att bearbeta sorg är av stor vikt för vårt välbefinnande, förmågan att släppa taget och göra det möjligt att leva livet fullt ut. Hitta ett sätt att gå vidare när livet varit tufft mot oss. Inget sagt att det är lätt, men det kan bli lättare i balans. Lungans akupunkturväg har samma känsloläge. Lungan har med andningen att göra. Lungans funktion att syresätta och fördela energin till hela vår kropp. Hur vi hanterar den är av vikt. Vid en obalans i systemet kan det kännas rent omöjligt att djupandas, men det kan även handla om att vi hyperventilerar, har panikångest eller hostar, ofta en hosta som är icke övergående eller mycket långvarig. Fysiska symtomen handlar om huden som är vårt största andningsorgan, eksem, astma och allergier, smärta i tum- eller handled, mardrömmar är också vanligt. Sömnstörningar vid tidig morgon, att sömnen störs den tiden som lungans akupunkturväg jobbar som aktivt med vår självläkning. Mellan 03–05 på morgonen, för att somna om och vakna helt slut när det är dags att stiga upp.

Så när vi tömmer tarmen och har en känsla av sorg som inte vill släppa är det av vikt att tänka: skönt nu spolar jag ner ”skiten” både mentalt och de restprodukter som vi inte har nytta av längre.

Den här är texten är baserat utifrån den kinesiska läran. Ibland är det den kinesiska läran som för dig är bäst och ibland är det doktorn eller någon annan terapi, det är patientens ansvar att på bästa sätt ta hand om sin hälsa.

Vill du boka tid hos en Herb Pharma naturterapeut? utbilda dig? Hör av dig!

höst

årstiden är höst och infaller 1 oktober

Årstid höst

Enligt den traditionella kinesiska medicinen behandlar man efter årstid. Årstiden förändras och vi med den, detta tar vi hänsyn till i behandling.

Elementet är metall och färgen är vit. Klä dig gärna i ljusa färger som vitt och beige.

Till höstens årstid hör organen tjocktarm och lunga, känslan är sorg och vid brist på energi i organen känner vi av känslan tydligare. Vi har även svårare att bearbeta sorgen, komma vidare i livet, släppa taget om vi saknar energin.

Smaken är kryddig och vid en obalans ökar känsligheten.

Balansen av yin och yang har betydelse när det kommer till våra meridianer. Lungorna hör till yin, där lungans funktion har till uppgift att fördela och sprida Qi, livsenergin i vår kropp. Tjocktarmen hör till yang energin för bidra till balansen. En bra tid att köra en detox nu för att avlasta organet och energin som genomströmmar den. Balans för din helhet, för kroppens självläkande förmåga.

Luften är hög, och klar. Tid för andning, lugn och ro. Tillbringa tid i naturen, enkelheten. Andas in, andas ut. Lungorna vaknar av naturens dofter, den mår bra av att vi känner in dofterna runtomkring oss.

Är vi i balans sätter vi gränser för vårt mående. Vi är organiserade, kreativa och fulla med idéer.

Har vi brister har vi svårt med andning, förkylningar, infektioner, luktsinnet. Vi är sorgsna, har besvär med huden, svårt att svettas eller har okontrollerade svettningar. Ofta värk eller en tunghet i armar och axlar. Besväras av förstoppning eller andra besvär kopplade till tjocktarmen. Låg självkänsla/självförtroende. Svårt att släppa taget, vilket kan även leda till panikångest på sikt.

Vi behöver avsätta tid för oss själva, utan dåligt samvete. Andningen har en central roll och Qi gong, yoga och meditation är passande aktiviteter för årstiden. Äta det som sensommaren gett oss genom sin skörd, mer varm mat. Grytor, soppor och långkok, kompensera kylan vi börjar känna av utomhus. Frostnätterna är troligen redan här. Sakta ner tempot inför vintervilan. Återhämta oss efter sommaren som är mer intensiv, och ladda batterierna inför våren som har en helt annan kraft. Mörkret talar sitt tydliga språk, sovtiden ska öka något över höst/vinter för att vi ska må bra.

Att bli medveten och reflektera är en början på förändring. Att börja förstå hur vår kropp kommunicerar utifrån tanken traditionell kinesisk medicin. Herb Pharma Natur Terapi.

Vill du utbilda dig eller boka tid hos en Herb Pharma naturterapeut?

Hör av dig!

sensommar

Årstiden byts ut och nu är sensommaren här!

Enligt den traditionella kinesiska medicinen behandlar man efter årstid. Fem årstider, och den femte årstiden är sensommaren som infinner sig mitten av augusti. Tiden innan hösten kommer. Årstiden förändras och vi med den, detta tar vi hänsyn till. Allt för att behandlingen skall bli så effektiv som det bara är möjligt.

Till sensommarens årstid hör akupunkturvägarna som enligt traditionella kinesiska medicinen löper genom magsäck och mjälte. Elementet är jord och färgen är gul, bär gärna gult eller orange, lev här och nu. Är vi i balans lever vi i harmoni, känner oss trygga och balanserade. Vi har förmågan att ta tag i saker och få det gjort.

Har vi brister i denna årstid, känner vi av annat. Grubbleri, oro, svårt komma till skott, få saker utförda. Sömnen påverkas av grubblandet. Trött, tung, dålig matsmältning, katarr och magsår. Allmänna magbesvär är vanligt. Sötsuget blir påtagligt vid en obalans.

Till årstiden hör skörden som naturen ger oss. Mjälten som omvandlar mat till näring. Näringen som ger oss energin till självläkningen som kroppen behöver. Naturen svalnar av och maten vi äter ska med fördel vara varmare nu än på högsommaren. För att gynna mjältens akupunkturväg och dess funktioner - balans. Yin & Yang. Ta hand om sig själv, säga nej till det som kan bli för mycket och ja till sitt eget välmående är nyckelordet för balans.

Att bli medveten och reflektera, för att börja förstå hur vår kropp kommunicerar utifrån traditionell kinesisk medicinen och följa din självläkande förmåga. Herb Pharma Natur Terapi.

Det här är text baserat utifrån den kinesiska läran. Ibland är det den kinesiska läran som för dig är bäst och ibland är det doktorn eller någon annan terapi, det är patientens ansvar att på bästa sätt ta hand om sin hälsa.

Vill du boka tid hos en Herb Pharma naturterapeut?

Din närmaste terapeut hittar du under fliken våra terapeuter på hemsidan.

sommar

1 JUNI OCH ÅRSTIDEN SOMMAR INFALLER

Enligt den traditionella kinesiska medicinen behandlar man efter årstid. Årstiden förändras och vi med den, detta tar vi hänsyn till, för att behandlingen skall vara så effektiv som det bara är möjligt.

Till sommarens årstid hör akupunkturvägarna som enligt den tradiotionella kinesiska medicinen löper genom hjärta och tunntarm, samt funktionerna som har koppling till pericadium och trippelvärmaren.

Sommaren står för hetta och energi, yang energin är som kraftigast under denna årstid. Färgen är röd och smaken är den bittra som skingrar hettan. Till vår natur är vi optimistiska, glädjen är en självklarhet, vi älskar det mesta i livet, tiden är passionens tid. Den ökade energin i naturen ger oss mer kraft, vi sover färre timmar och orkar mer. Förutsatt att vi är i balans.

Har vi brister i denna årstid, har vi besvär som liknar de motsatta. Ökad oro, hjärtklappning och sömnsvårigheter är vanligt. Vi blir rastlösa i vår själ. Omgivningen känner ofta av att vi är lite för mycket, vi tar för stor plats är ofta omgivningens beskrivning av den som ligger i obalans här. Vi själ gärna andras energi i brist på egen. Älskar vi sommaren galet mycket, vilket tenderar en brist eller ogillar den för att vi helt enkelt inte klarar hettan, handlar det om en obalans. Är i vi balanserade förhåller vi oss till årstiderna likvärdigt, vi välkomnar nästa årstid, och känner oss klara med den som ligger bakom oss. Om vi omger oss av färgen rött i en överkonsumtion, ger det oss för mycket hetta och vi har svårt komma till ro. Varm mat ökar hettan, kall mat minskar den. Orsaken till varför vi uppskattar kall mat i en större utsträckning på sommaren.

Återhämtningen är nyckelordet för balans. Aktivitet, vila, återhämtning i lagom dos. Hjärtat driver oss mot glädjens rus, men det är också i hjärtats och tunntarmens meridian som vi blir låga i energin och där nedstämdhet och utbrändhet finns. Balans.

Att bli medveten och reflektera, för att börja förstå hur vår kropp kommunicerar utifrån traditionell kinesisk medicinen och följa din självläkande förmåga. Herb Pharma Natur Terapi.

Det här är text baserat utifrån den kinesiska läran. Ibland är det den kinesiska läran som för dig är bäst och ibland är det doktorn eller någon annan terapi, det är patientens ansvar att på bästa sätt ta hand om sin hälsa.

Vill du utbilda dig eller boka tid hos en Herb Pharma naturterapeut?

Du hittar oss under fliken ”kontakta oss” på hemsidan

Välkommen till herb Pharma Ab

Jag heter Anneli Sandström och är utbildningsansvarig i utbildningarna på Herb Pharma. Här på bloggen kommer ni kunna läsa mer om utbildningarna, möta våra elever och se närmare på både utbildning och teamet Herb Pharma.


Kika gärna in Våra event för mer av oss.

Välkomna följa oss här på bloggen!